Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

वास्तुशांती: एक वैदिक प्रक्रिया

Maharashtra Times
Thursday, June 21, 2012 AT 01:16 AM (IST)
वास्तुमध्ये अंतर्गत सजावट करताना ब-याच वेळा तोडफोड होते. त्यामुळे वास्तुमध्ये दोष निर्माण होतात. त्यासाठी वास्तुशांती केली पाहिजे. वास्तुशांती म्हणजे त्या वास्तुमधील अणू-रेणू वर झालेली एक प्रभावी परिणामकारक अशी एक वैदिक प्रक्रिया होय.