Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

आखाड्याचे ‘यादीमानव’

Maharashtra Times
Monday, September 11, 2017 AT 02:45 PM (IST)
‘धार्मिक कट्टरवादाच्या भयानक राक्षसाने मागील अनेक वर्षे पृथ्वीवर राज्य केले. या विश्व धर्म संमेलनातील संकल्पाने सर्व प्रकारच्या धर्मांधतेचा तसेच तलवार वा लेखणीद्वारे होणाऱ्या सर्व अत्याचारांचा आणि परस्परकटुतेचा अंत होईल, अशी मला आशा आहे...’ शिकागोच्या विश्व धर्म संमेलनात स्वामी विवेकानंदांनी केलेले हे भाषण जगभर गाजले.
आखाड्याचे ‘यादीमानव’