Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

चार उड्डाणपूल, दोन भुयारी मार्ग उभारणार

Maharashtra Times
Sunday, September 10, 2017 AT 07:27 PM (IST)
पुणे-बेंगळुरू महामार्ग आणि पुणे-सोलापूर महामार्गाला जोडणाऱ्या वडगाव येथील नवले पूल ते लोणीकंदपर्यंतच्या ४५ किमी रस्त्याच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याचे (डीपीआर) ८५ टक्के काम झाले आहे. हा रस्ता दोन टप्प्यात होणार असून, नवले पूल ते वडकीनाला पर्यंतचा रस्ता सहा पदरी आणि वडकीनाला ते लोणीकंदचा रस्ता चौपदरी केला जाणार आहे. यापैकी वडकीनाला ते लोणी काळभोर येथील थेऊर फाटा या रस्त्याची संपूर्ण आखणी झाली असून, चार उड्डाणपूल, दोन पादचारी भुयारी मार्ग आणि एक ग्रेड सेपरेटरचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
चार उड्डाणपूल, दोन भुयारी मार्ग उभारणार