Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

बेस्टच्या २५९ एसी बस भंगारात!

Maharashtra Times
Sunday, September 10, 2017 AT 04:23 PM (IST)
बेस्ट उपक्रमाने पांढरा हत्ती ठरलेल्या २५९ एसी बसेस सेवेतून रद्दबातल केल्यानंतर त्यात आता भंगारात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेस्ट उपक्रमाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार १६४ कोटी रुपयांना घेतलेल्या २५९ बसेस कवडीमोल किंमतीने भंगारात काढण्याची वेळ आली आहे.