Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

म्हाडाने बिले थकवली; कंत्राटदारांचे काम बंद

Maharashtra Times
Saturday, September 09, 2017 AT 04:25 PM (IST)
दक्षिण मुंबईतल्या बी वॉर्डमधील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम म्हाडाच्या कंत्राटदारांनी बंद केले आहे.
म्हाडाने बिले थकवली; कंत्राटदारांचे काम बंद