Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

जुन्या पोस्टरवर नवे बॉइज

Maharashtra Times
Friday, September 08, 2017 AT 04:59 PM (IST)
कोणत्याही दोन कलाकृतींची तुलना करू नये. तसे केल्यास कदाचित एखाद्या कलाकृतीवर अन्याय होऊ शकतो, असे म्हटले जाते. हे म्हणणे ऐकूनच मराठी ‘पोश्टर बॉइज’ आणि हिंदी ‘पोश्टर बॉइज’ यांची चित्रपट पाहतानाही मनातल्या मनात सुरू असलेली तुलना दूर सारावी, ही पहिली महत्त्वाची गोष्ट.
जुन्या पोस्टरवर नवे बॉइज