Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

अपघातांच्या देशा

Maharashtra Times
Thursday, September 07, 2017 AT 03:14 PM (IST)
देशातील रस्त्यांवर दर तासाला सरासरी ५५ अपघात होतात आणि त्यांमध्ये सतरा जणांचा मृत्यू होतो. याचाच अर्थ एका दिवसाला सरासरी चारशे लोक अपघातात मृत्युमुखी पडतात