Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

काहीही सुधारणा नाही!

Maharashtra Times
Sunday, September 03, 2017 AT 06:30 PM (IST)
निसर्गावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही, मात्र मुंबईत पावसाळ्याच्या काळात नियमितपणे पूरस्थिती निर्माण होऊनसुद्धा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांत काहीही सुधारणा झालेली नाही.
काहीही सुधारणा नाही!