Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

मध्य-पश्चिम मार्गावरही ‘रो-रो’ चाचणी यशस्वी

Maharashtra Times
Thursday, January 05, 2017 AT 04:17 PM (IST)
ठाण्यातील वाढत्या मालवाहतुकीवर रो-रो (रोल ऑन रोल ऑफ) सेवेचा गुरुवारी पेण ते बोईसर व्हाया वसई मार्गावरील प्रयोग १०० टक्के यशस्वी ठरला. कोकण मार्गानंतर प्रयोग मध्य-पश्चिम मार्गावरही ‘रो-रो’ला यश मिळाल्याने वाहतूक कोंडीवर मात करण्याबरोबरच रेल्वेच्या उत्पन्नातही भर पडणार आहे.
मध्य-पश्चिम मार्गावरही ‘रो-रो’ चाचणी यशस्वी