Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

मराठी भाषा पुरस्कार जाहीर; चितमपल्ली, यास्मिन शेख यांचा गौरव

Maharashtra Times
Tuesday, January 03, 2017 AT 05:06 AM (IST)
राज्य सरकारच्या मराठी विभागाच्या वतीने देण्यात येणारा या वर्षीचा पु. भागवत उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार भारतीय विचार साधना प्रकाशनास आणि विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक मारुती चितमपल्ली यांना जाहीर करण्यात आला आहे.
मराठी भाषा पुरस्कार जाहीर; चितमपल्ली, यास्मिन शेख यांचा गौरव