Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

प्राणघातक थ्रॉम्बॉसिसविषयी जागृती मोहिमेत मराठी युवक (पैलतीर)

eSakal
Saturday, November 30, 2013 AT 09:34 AM (IST)
प्राणघातक थ्रॉम्बॉसिसविषयी जागृती मोहिमेत मराठी युवक (पैलतीर)अ मेरिकेतील जॉर्जिया राज्यामध्ये सप्टेंबर महिना हा 'थ्रॉम्बॉसिस' या प्राणघातक आजाराविषयीच्या जागृतीचा महिना म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
प्रतिक्रिया
 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi

 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi

 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi

 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi

 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi

 
On 05/02/2015 11:42 AM naryna varh said:
marathi