Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची नवीन कार्यकारिणी जाहीर

eSakal
Sunday, July 14, 2013 AT 10:38 AM (IST)
बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची नवीन कार्यकारिणी जाहीरप्रॉव्हिडन्स - अमेरिकेतील प्रॉव्हिडन्स येथील ऱ्होड आयलंड येथे 6 जुलै, 2013 रोजी झालेल्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या सोळाव्या अधिवेशनात नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.
प्रतिक्रिया
 
On 29/03/2016 04:22 AM Avinash Shridhar Limaye said:
Congratulations.